Tolganai-ән аудармасы

Always You - Үнемі сен

Love comes and love goes, love fades and sometimes it grows
Махабат келді - кетеді, бірде жоқ бірде шоқ
Who knows?
Кім оны біледі?
Feels like just yesterday you were a brand-new face
Сезімдер дәл кешегідей сенің басқа жана кейібің
But that goes away
Бұл да кетеді
-
-
Maybe in another life you'd find someone else
Бәлкім басқа бір өмірінде басқа адам табарсың
And so would I, and so would I
Мен де, мен де табармың!
But if one day we'd meet, would your heart skip a beat?
Ал бір күні кезіп қалсақ, сенің жүрегің соқпай ма ?
'Cause I know I'd lose my mind
Үйткені мен білем, басым айналтыныма.
-
-
And even after all these fights
Тіпті бүкіл ұрыстардан кейін де
Long nights, ups and downs, walking out and turning around
Ұзақ түндер, құбылмалы сезімдер, айрылысу мен қайта айналу
It's you
Бұл сен
It's always, always, always, always you
Үнемі сен, үнемі, үнемі, үнемі сен
-
-
Love comes and love goes, love fades and sometimes it grows
Махабат келді - кетеді, бірде жоқ бірде шоқ
Who knows?
Кім оны біледі?
Feels like just yesterday you were a brand-new face
Сезімдер дәл кешегідей сенің басқа жана кейібің
But that goes away
Бұл да кетеді
-
-
Maybe in another life you'd find someone else
Бәлкім басқа бір өмірінде басқа адам табарсың
And so would I, and so would I
Мен де, мен де табармың!
And if it wasn't you and me, would you know it, would you see?
Ал егер сен екеуміз болмасақ, сен білер ме едің, көрер ме едің?
'Cause I know I'd lose my mind
Үйткені мен білем, басым айналтыныма.
-
-
And even after all these fights
Тіпті бүкіл ұрыстардан кейін де
Long nights, ups and downs, walking out and turning around
Ұзақ түндер, құбылмалы сезімдер, айрылысу мен қайта айналу
It's you
Бұл сен
It's always, always, always ...
Үнемі сен, үнемі, үнемі, үнемі сен
-
-
Maybe in another life you'd find someone else
Бәлкім басқа бір өмірінде басқа адам табарсың
And so would I, so would I
Мен де, мен де табармың!
But if one day we'd meet, would your heart skip a beat?
Ал бір күні кезіп қалсақ, сенің жүрегің соқпай ма ?
'Cause I know I'd lose my mind
Үйткені мен білем, басым айналтыныма.
-
-
And even after all these fights
Тіпті бүкіл ұрыстардан кейін де
Long nights, ups and downs, walking out and turning around
Ұзақ түндер, құбылмалы сезімдер, айрылысу мен қайта айналу
It's you
Бұл сен
It's always, always, always, always you
Үнемі сен, үнемі, үнемі, үнемі сен
It's always, always, always you
Үнемі сен, үнемі, үнемі, үнемі сен
-
-
It's always, always you, you
Үнемі сен, үнемі, үнемі, үнемі сен
-
-

Аударған - zhaxylyk

Басқа тіл аудармасы: