Tolganai-ән аудармасы

This world can hurt you - Бұл әлем сені соқпақ

This world can hurt you
Бұл әлем сені соқпақ
It cuts you deep and leaves a scar
Тернең жанынды ауыртпақ
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Бәрің алмақ, бірақ жүрек секілді еш нәрсе сынбас
And nothing breaks like a heart
Ешнәрсе жүрек секілді сынбас
-
-
I heard you on the phone last night
Кеше түнде сені телефонмен естідім
We live and die by pretty lies
Біз кейде тірі-өліміз тәтті өтірікпен
You know it, oh, we both know it
Сен білесің оны, ия, оны екеуміз де білеміз
These silver bullet cigarettes
Бұл куміс сигарет
-
-
This burning house, there's nothing left
Жанып жатқан үй, ештеңе қалмас
It's smoking, we both know it
Жанып жатыр, оны да екеуміз білеміз
We got all night to fall in love
Бізде бүкіл түн бар ғашық болуға
But just like that we fall apart
Бірақ біз одан әрі ыдрауда
We're broken, we're broken
Біз сынғанбыз, біз сынғанбыз
-
-
Mmm, well nothing, nothing, nothing gon' save us now
Бізді енді ештеңе, ештеңе құтқара алмайды
-
-
Well, there's broken silence
Бұзылған тыныштық
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Тарсылдаған найзағай қараңғыда
And this broken record
Бұл бұзылған ән
Spin endless circles in the bar (Spin 'round in the bar)
Барды шексіз айналдыра (барды айналдыру)
-
-
This world can hurt you
Бұл әлем сені соқпақ
It cuts you deep and leaves a scar
Тернең жанынды ауыртпақ
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Бәрің алмақ, бірақ жүрек секілді еш нәрсе сынбас
And nothing breaks like a heart
Ешнәрсе жүрек секілді сынбас
-
-
We'll leave each other cold as ice
Біз бір-бірімізді мұздай суық қалдырамыз
And high and dry, the desert wind
Жалғыз және шарасыз, шөл желде
Is blowin', is blowin'
Желдеп жатыр, гүрілдеп
Remember what you said to me?
маған айтқаның есіндеме
We were drunk in love in Tennessee
Теннессиде ғашықтан мас болып, болған кезімізде
And I hold it, we both know it
Мен оны ұстаймын, оны екеуміз де білеміз
-
-
Mmm, nothing, nothing, nothing gon' save us now
Mmm, еш, еш, еш нәрсені сақтай алмаймыз
Nothing, nothing, nothing gon' save us now
Еш, еш, еш нәрсені сақтай алмаймыз
-
-
Well, there's broken silence
Бұзылған тыныштық
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Тарсылдаған найзағай қараңғыда
And this broken record
Бұл бұзылған ән
Spin endless circles in the bar (Spin 'round in the bar)
Барды шексіз айналдыра (барды айналдыру)
-
-
This world can hurt you
Бұл әлем сені соқпақ
It cuts you deep and leaves a scar
Тернең жанынды ауыртпақ
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Бәрің алмақ, бірақ жүрек секілді еш нәрсе сынбас
And nothing breaks like a heart
Ешнәрсе жүрек секілді сынбас
-
-
Nothing, nothing, nothing gon' save us now
Mmm, еш, еш, еш нәрсені сақтай алмаймыз
Nothing, nothing, nothing gon' save us now
Еш, еш, еш нәрсені сақтай алмаймыз
-
-
Well, there's broken silence
Бұзылған тыныштық
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Тарсылдаған найзағай қараңғыда
And this broken record
Бұл бұзылған ән
Spin endless circles in the bar (Spin 'round in the bar)
Барды шексіз айналдыра (барды айналдыру)
-
-
This world can hurt you
Бұл әлем сені соқпақ
It cuts you deep and leaves a scar
Тернең жанынды ауыртпақ
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Бәрің алмақ, бірақ жүрек секілді еш нәрсе сынбас
And nothing breaks like a heart
Ешнәрсе жүрек секілді сынбас

Аударған - admin

Басқа тіл аудармасы: