Tolganai-ән аудармасы

Time - Уақыт

Ticking away the moments that make up a dull day
Ұшып жатыр! сәттер көнілсіз күнге айналып
Fritter and waste the hours in an offhand way
Бірте-бірте уақытынды жұмсап кездесоқ жолдарға, босқа
Kicking around on a piece of ground in your hometown
Туған қаланды бір жерін таптайсың да жатасың!
Waiting for someone or something to show you the way
Күтімең кімді ? нені?, бағытыңды айтпақ!
-
-
Tired of lying in the sunshine, staying home to watch the rain
Шаршадың күнің шуағына жатып, уйде отырып жамбырға қарап
You are young and life is long, and there is time to kill today
Жасың ! өмірің алда, мына күнді босқа өтікізіп.
And then one day you find ten years have got behind you
Ал бір күні 10 жылың арта қалады !
No one told you when to run, you missed the starting gun
Жүгір деп ешкім айтпады, сен нақ-сәтің өткізіп алдың, андамай ! Қап !
-
-
And you run, and you run to catch up with the sun but it's sinking
Ал жүгіресің - жүгіресің, күнді қуып жетемің деп, батып бара жатқаң.
Racing around to come up behind you again
Жүгіргең сайын! артынаң қайта айналып шықпақ.
The sun is the same in a relative way but you're older
Күнің сол қалпы салыстырсақ, бірақ сен жасың үлкен
Shorter of breath and one day closer to death
Демін қысқарып әр күн сайын ажлға жақындатпақ
Every year is getting shorter, never seem to find the time
Әр жыл сайын жылың қысқармақ, еш уақыт таппайтында секілдісің, ау !
Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines
Жоспарың не істең шығады, не жарты бет - сызылмақ
Hanging on in quiet desperation is the English way
- Ағылшынша - Тынышқана шарасыздықпен ілінуп тұрады
The time is gone, the song is over, thought I'd something more to say
Уақыт өтті, әнім бітті, тағы айтарым бар!, ойлап қарсам
-
-
Home, home again
Үй, үйам
I like to be here when I can
Қолымнаң келгенше осында болғанды ұнатамын, тырысам !
And when I come home cold and tired
Ал үйге жаурап, шаршап келгенде
It's good to warm my bones beside the fire
Сүйегімді ошақа жылытқаным жақсы
Far away across the field
Алыс-алыс жердең кезіп
The tolling of the iron bell
Темір қоңырау шлағаң (Азан естілуде)
Calls the faithful to their knees
Шақырып иманға тізебді бүктіріп !
To hear the softly spoken magic spells
Естіп жыл лебің, қкаситі сөзің

Аударған - admin

Басқа тіл аудармасы: